Smrečnikova 2, 8000 Novo mesto
Pokličite: +386 41 601 549

Mediacija

Mediacija je preprost proces, kjer stranke prostovoljno sedejo skupaj, se pogovarjajo o problemu, sporu ali težavi, mediator pa jim pomaga poiskati ustrezno, sprejemljivo rešitev.

Beseda mediator izvira iz latinske besede medius, kar pomeni sredino. Mediator ostaja nevtralen, da bi pomagal strankam rešiti spor. Stranke so lahko ljudje ali organizacije, medtem ko je spor lahko med dvema ali več strankami. Postopek je strukturiran in ga je mogoče uporabiti pri reševanju številnih konfliktov: v gospodarstvu, pri dolžniških sporih, na delovnem mestu, ob razvezi, pri skrbništvu nad otroki, v trgovinskih in dednih sporih, med najemodajalci in najemniki …

Nekdo, ki je vpleten v spor, mora vedeti, da je splošni cilj, da pride do pravične rešitve spora in sporazuma vseh vpletenih strani. To je proces, ki poskuša reševati spore izven sodišča, kar pomaga ohraniti odnose, prihraniti čas kot denar.

V nasprotju s katero koli drugo tehniko nihče ne bo prisilil nobene stranke v sodelovanje, da bi dosegli skupno rešitev. To je edinstveno, ker so vse strani prostovoljni udeleženci procesa. Mediator ne ukazuje ali usmerja strank v rešitev, temveč olajša postopek.

Kako bi se počutili, ko bi se o vaših zasebnih zadevah razpravljalo na sodišču ali drugod in ste del publike? Ni vam všeč. Mediacija je rešitev. Če želite zaupnost, morate izbrati postopek mediacije.

Primarna je skrb za medsebojno empatijo namesto razkola med strankami. Tudi če v začetku postopka mediacije morda ni empatije, se stvari izboljšajo, ko s pomočjo mediatorja stranke namesto borbe poslušajo, poskušajo razumeti in si prizadevajo doseči skupno rešitev.

Deluje za vsakršen dogovor: mediacija deluje za vsako situacijo. To je lahko osebni ali poslovni konflikt,  v katerikoli fazi, že v drugih postopkih, pred njimi ali po njih.

Če želi podjetje povečati dobiček, mora biti poudarek vedno na zmanjšanju stroškov. V primeru osebnega življenja nihče ne bi želel porabiti veliko denarja, da bi našel rešitev, ki povzroča težave med strankami. Kaj je potem alternativa? Mediacija. Da, pri tem morate plačati profesionalnemu mediatorju, vendar, če združite vse stroške, ki jih morate nositi v drugih pogajalskih postopkih, je mediacija brez dvoma stroškovno najbolj učinkovit način za zagotovitev želene rešitve za vsako stranko.

Stranke imajo pri mediaciji neposreden nadzor nad stvarmi, o katerih želijo razpravljati, in se lahko odločijo, kateri je pravi način dela, kaj potrebujejo …

Dobite neposredno podporo mediatorja. S svojimi strokovnimi spretnostmi, mediacijskimi tehnikami in mediacijskimi taktikami pomaga rešiti problem. Ponuja različne mediacijske rešitve in spodbuja vsako stran, da razmišlja zunaj konvencij in najde alternativne ideje. Predstavljajte si, da je to brainstorming seja, kjer se od zaposlenih zahteva, da najdejo rešitev za težko težavo, predsednik podjetja pa jim pomaga, jih podpira in jih spodbuja k odkrivanju najboljših za sprejemljivo in trajnostno rešitev. V mediaciji vsaka stranka dobi enako podporo mediatorja in tako postane vzajemno koristna rešitev precej lažja.

Dovolite, da vam pomagamo!