Zavod Cerber – mediacija, svetovanje, izobraževanje

Smrečnikova 2, 8000 Novo mesto

E-pošta:cm-nm@t-2.net, ksenija.lorber@guest.arnes.si

FB:Ksenja Lorber, Cerber – mediacija, svetovanje, izobraževanje


Matična številka: 6994130000

Davčna številka: 52789004


Zavod Cerber – mediacija, svetovanje, izobraževanje, Novo mesto je vpisan v sodni register na Okrožnem sodišču v Novem mestu.


Sestavni del imena zavoda je tudi antično ime Cerber, ki izvira iz stare grščine (Cerberus) in pomeni bajeslovnega čuvaja pri vhodu v pekel. Simbolično ga je lahko od tam odpeljal le Heraklej, ki je bil do njega prijazen in mu je Cerber sledil sam, kar se direktno navezuje na pomen mediacije, ki s pogovorom, opolnomočenjem in priznavanjem strank doseže več kot s spopadom.